Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Indicador dendromètric

Valors mitjans de les dimensions dels arbres mesurats al camp.

Enllaç permanent: Indicador dendromètric - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Índex d’àrea foliar | Glossari Terminologia forestal | Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya >