Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Massa específica foliar

(mg/cm2)

Relació entre el pes sec de la fulla i la seva superfície.

Enllaç permanent: Massa específica foliar - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya | Glossari Terminologia forestal | Model digital del terreny >