Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Model digital del terreny

(MDT) i derivats

Ràster on el centre de cada tessel·la o pixel (coordenada X i Y) recull una variable quantitativa (coordenada Z). Casos particulars:

  • MDE — Model Digital d'Elevacions on la coordenada Z es l'altura
  • MDP — Model Digital de Pendents on la coordenada Z és el pendent
  • MDO — Model Digital d'Orientacions on la coordenada Z és l'orientació

Enllaç permanent: Model digital del terreny - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Massa específica foliar | Glossari Terminologia forestal | Models de combustible >