Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Producció d'escorça

(m3/ha/any o t/ha/any)

Volum o biomassa (en pes sec) d'escorça del tronc produïda en un any. Es calcula com la diferència de biomassa o volum d'escorça actual i la que hi havia 5 anys abans, dividida pel temps transcorregut (5 anys).

Enllaç permanent: Producció d'escorça - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Producció de fusta | Glossari Terminologia forestal | Producció llenyosa aèria total >