Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Producció llenyosa aèria total

PLAT (t/ha/any)

Suma de les produccions (en pes sec) de fusta, d'escorça i de branques.

Enllaç permanent: Producció llenyosa aèria total - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Producció d'escorça | Glossari Terminologia forestal | Recobriment >