Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Recobriment

(%)

Superfície ocupada per la vegetació en relació amb la superfície de sòl. El valor del recobriment pot ser superior al 100% a causa del solapament de les capçades.

Enllaç permanent: Recobriment - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Producció llenyosa aèria total | Glossari Terminologia forestal | Recobriment arbori >