Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Regeneració

(peus/ha)

Nombre de plàntules per unitat de superfície.

Enllaç permanent: Regeneració - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Recobriment arbori | Glossari Terminologia forestal | Regió forestal >