Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Regió forestal

Cadascuna de les regions en què està subdividida Catalunya segons el Pla General de Política Forestal. Cada regió forestal (8 en total) agrupa un conjunt de comarques de condicions climàtiques semblants.

Enllaç permanent: Regió forestal - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Regeneració | Glossari Terminologia forestal | Tarifa de cubicació >