Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Tarifa de cubicació

Taula on a cada casella es proporciona una estima del valor mitjà d'un volum (p. ex. volum de fusta) per a un conjunt d'arbres. Les tarifes de cubicació poden ser d'una entrada (el diàmetre normal) o de dues entrades (normalment diàmetre normal i altura).

Enllaç permanent: Tarifa de cubicació - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Regió forestal | Glossari Terminologia forestal | Virosta >