Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Virosta

(t/ha)

Conjunt de restes vegetals d'origen reconeixible (horitzons L i F) que s'acumulen a la superfície del sòl.

Enllaç permanent: Virosta - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Tarifa de cubicació | Glossari Terminologia forestal | Volum amb escorça >