Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Volum amb escorça

VAE (m3/ha)

Volum del tronc des de la base fins l'àpex de tots els arbres de l'estació, expressada per unitat de superfície. El volum amb escorça d'un arbre es calcula multiplicant l'àrea basal per l'altura i pel coeficient de forma.

Enllaç permanent: Volum amb escorça - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Virosta | Glossari Terminologia forestal | Volum aparent d'escorça >