Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Volum aparent d'escorça

(m3/ha)

Volum considerant els espais buits entre les plaques d'escorça, conseqüència del seu clivellament. El volum d'escorça que es dóna a les taules de l'IEFC, és el volum real sense tenir en compte aquests espais entre plaques. Per obtenir el volum aparent d'escorça només cal restar al volum amb escorça el volum de fusta.

Enllaç permanent: Volum aparent d'escorça - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Volum amb escorça | Glossari Terminologia forestal | Volum de fusta >