Glossaris

Glossaris

Glossari Terminologia forestal / Terme

Volum de fusta

(m3/ha)

Volum sense l'escorça des de la base fins l’àpex de tots els arbres de l'estació, expressada per unitat de superfície. El càlcul és semblant al del volum amb escorça amb la única diferència que al diàmetre normal se li ha restat prèviament el gruix de l'escorça.

Enllaç permanent: Volum de fusta - Data: 2013-08-04 08:45:28


< Volum aparent d'escorça | Glossari Terminologia forestal | Volum del tronc >