Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Estadìstic

m Valor o conjunt de valors que es calcula mitjançant les dades d’una mostra i que s’interpreta com una aproximació al valor vertader poblacional. (inferència estadística)

Enllaç permanent: Estadìstic - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Esperança matemàtica | Glossari Estadística | Estadìstica >