Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Mostra

f Subconjunt d’una població que s’utilitza per explicar característiques del conjunt d’aquesta població. Generalment se simbolitza amb la lletra n. (inferència estadística) Animació

Subconjunt de la població del qual extraurem les dades per a la realització de l'estudi estadístic [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Mostra - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Moda | Glossari Estadística | Nivell de confiança >