Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Interval de classe

m Agrupació de valors d’una variable quantitativa contínua per tal de facilitar-ne la interpretació mitjançant taules o gràfics. Conté tots els valors que es troben entre el valor mínim i màxim que delimiten l’interval. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Interval de classe - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Inferència estadìstica | Glossari Estadística | Marc mostral >