Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Inferència estadìstica

f Part de l’estadística dedicada a obtenir resultats d’una població objecte d’estudi a partir dels resultats obtinguts de l’anàlisi d’un subconjunt d’aquesta població, anomenat mostra. (inferència estadística)

Enllaç permanent: Inferència estadìstica - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Indicador estadìstic | Glossari Estadística | Interval de classe >

Novetats