Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Taxa

f Quocient d’un valor per un altre, en què el denominador es correspon amb la població total considerada i, generalment, es presenta multiplicat per 100 o per 1.000. Per exemple, llits hospitalaris per 1.000 habitants. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Taxa - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Taula de freqüències | Glossari Estadística | Variable >