Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Positivisme

Doctrina que atribueix a la ciència un paper decisiu en el progrés i el benestar de la humanitat.

Enllaç permanent: Positivisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Percepció | Glossari Filosofia | Possibilitat >