Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Pragmatisme

Doctrina filosòfica que posa l’accent en la consecució dels fins.

Enllaç permanent: Pragmatisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Postulat | Glossari Filosofia | Praxis >