Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Valor

Propietat dels objectes físics o abstractes que ens indica la seva importància.

Enllaç permanent: Valor - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Validesa | Glossari Filosofia | Verificar >