Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

branca fotovoltaica

f Subconjunt de mòduls fotovoltaics interconnectats, en sèrie o en associacions sèrie paral·lel, amb voltatge igual a la tensió nominal del generador.

Enllaç permanent: branca fotovoltaica - Data: 2016-12-17 10:12:01


< bateria | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | capacitat de sobrecàrrega >

Novetats