Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

capacitat de sobrecàrrega

f Capacitat de d'inversor per lliurar més gran potència que la nominal durant certs intervals de temps.

Enllaç permanent: capacitat de sobrecàrrega - Data: 2016-12-17 10:12:01


< branca fotovoltaica | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | capacitat nominal: C20 (Ah) >

Novetats