Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

irradiància

f Densitat de potència incident en una superfície o l'energia incident en una superfície per unitat de temps i unitat de superfície. Es mesura en kW/m2.

Enllaç permanent: irradiància - Data: 2016-12-17 10:12:01


< irradiació | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | panell fotovoltaic >

Novetats