Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

panell fotovoltaic

m Conjunt de cèl·lules solars interconnectades entre si i encapsulades entre materials que les protegeixen dels efectes de la intempèrie.

Enllaç permanent: panell fotovoltaic - Data: 2016-12-17 10:12:01


< irradiància | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | PD >

Novetats