Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

PD

f Vegeu profunditat de baixada.

Enllaç permanent: PD - Data: 2016-12-17 10:12:01


< panell fotovoltaic | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | potència màxima del generador  >

Novetats