Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

potència màxima del generador

f Potència màxima que pot lliurar el mòdul en les CEM.
sin. potència pic.

Enllaç permanent: potència màxima del generador - Data: 2016-12-17 10:12:01


< PD | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | potència nominal >

Novetats