Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

potència nominal

f Potència especificada pel fabricant, i que l'inversor és capaç de lliurar de manera contínua.
sigla VA.

Enllaç permanent: potència nominal - Data: 2016-12-17 10:12:01


< potència màxima del generador | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | potència pic >

Novetats