Glossaris

Glossaris

Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques / Terme

VA

f Vegeu potència nominal.

Enllaç permanent: VA - Data: 2016-12-17 10:12:02


< TONC | Glossari Instal·lacions solars fotovoltaiques | vas >

Novetats