Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Conjunt recursiu

Conjunt amb funció característica recursiva i total; conjunt per al qual existeix un algorisme que el reconeix,és a dir,que pot decidir la pertinença de qualsevol element al conjunt.

Enllaç permanent: Conjunt recursiu - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Conjunt enumerable recursivament | Glossari Llenguatges formals | Depuració de gramàtiques >