Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Llenguatge formal

Conjunt de mots.

Enllaç permanent: Llenguatge formal - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Llenguatge característic | Glossari Llenguatges formals | Maquina de Turing >