Glossaris

Glossaris

Glossari Llenguatges formals / Terme

Reducció

Transformació dels enunciats d'un problema en enunciats d'un altre problema.

Enllaç permanent: Reducció - Data: 2013-03-07 10:39:57


< Programació dinàmica | Glossari Llenguatges formals | Reducció polinòmica >