Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Anàlisi del risc

El procés integrat per tres elements interrelacionats: l'avaluació del risc, la gestió del risc i la comunicació del risc.

Enllaç permanent: Anàlisi del risc - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Aliments peribles | Glossari Manipulador d'aliments | Autocontrol >