Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Autocontrol

La mateixa persona/empresa que realitza un treball, és responsable de la qualitat de la seva realització, sense que siguin necessaris controls efectuats posteriorment per altres persones o organismes.

Enllaç permanent: Autocontrol - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Anàlisi del risc | Glossari Manipulador d'aliments | Autoritat sanitària >