Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Autoritat sanitària

El Departament de Sanitat i Seguretat Social, els ajuntaments, els consells comarcals, l'Agència de Protecció de la Salut, l'Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona i el Consell General d'Aran.

Enllaç permanent: Autoritat sanitària - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Autocontrol | Glossari Manipulador d'aliments | Avaluació de l’exposició >