Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Avaluació de l’exposició

Avaluació qualitativa i/o quantitativa de la ingesta provable d’agents biològics, físics i químics mitjançant els aliments, tenint en compte, si es cau, l’exposició derivada d’altres fonts.

Enllaç permanent: Avaluació de l’exposició - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Autoritat sanitària | Glossari Manipulador d'aliments | Avaluació del risc >