Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Avaluació del risc

Les actuacions destinades a identificar i valorar qualitativament i quantitativament els perills i a considerar i caracteritzar el risc per a la salut de la població derivat de l'exposició a un agent físic, químic o biològic, mitjançant els productes, les activitats o els serveis.

Enllaç permanent: Avaluació del risc - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Avaluació de l’exposició | Glossari Manipulador d'aliments | Característiques organolèptiques >