Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Característiques organolèptiques

Es refereix a les característiques o propietats inherents a l’aliment com ara la textura, el color, l’olor i el sabor

Enllaç permanent: Característiques organolèptiques - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Avaluació del risc | Glossari Manipulador d'aliments | Caracterització de perills >