Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Caracterització de perills

Avaluació qualitativa i/o quantitativa de la naturalesa dels efectes nocius per a la salut relacionats amb agents biològics, físics i químics que poden estar presents en els aliments. En el cas d’agents químics, caldrà fer una avaluació de la relació dosi/resposta. Pel què fa als agents biològics o físics, s’ha de fer aquesta avaluació si es disposa de les dades necessàries.

Enllaç permanent: Caracterització de perills - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Característiques organolèptiques | Glossari Manipulador d'aliments | Comunicació del risc >