Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Comunicació del risc

L'intercanvi interactiu, al llarg del procés d'avaluació i de gestió del risc, d'informació i d'opinions relacionades amb els perills i els riscs, entre les persones, físiques o jurídiques, encarregades de l'avaluació i les encarregades de la gestió, els consumidors, els representants de la indústria, la comunitat acadèmica i la resta de parts interessades. La comunicació comprèn l'explicació dels resultats de l'avaluació del risc i dels fonaments de les decisions preses en el marc de la gestió del risc.

Enllaç permanent: Comunicació del risc - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Caracterització de perills | Glossari Manipulador d'aliments | Control sanitari >