Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Control sanitari

El conjunt d'actuacions de les administracions sanitàries, pel que fa a la gestió del risc, que tenen la finalitat de comprovar l'adequació dels productes, les activitats i els serveis objecte d'aquesta Llei a les normes destinades a prevenir els riscs per a la salut de la població.

Enllaç permanent: Control sanitari - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Comunicació del risc | Glossari Manipulador d'aliments | Desinfecció >