Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Desinfecció

Procés que consisteix en eliminar totes les bactèries patògenes i la majoria de les no patògenes que estan presents als objectes i superfícies, mitjançant l’ús d’una substància o producte desinfectant a la dosi, temperatura i temps adequats

Enllaç permanent: Desinfecció - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Control sanitari | Glossari Manipulador d'aliments | Dessecació >