Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Dessecació

Tècnica de conservació dels aliments que consisteix en deshidratar o reduir la humitat d’aliments frescos, per l’exposició a la llum solar i a condicions ambientals naturals.

Enllaç permanent: Dessecació - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Desinfecció | Glossari Manipulador d'aliments | Detergent >