Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Detergent

És una substància que modifica les propietats físiques i químiques de l’aigua de manera que aquesta pot penetrar, desallotjar i arrossegar residus que s’havien endurit sobre superfícies i objectes. Redueixen la tensió superficial de l’aigua i són bons espumants, humidificants i emulsionants.

Enllaç permanent: Detergent - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Dessecació | Glossari Manipulador d'aliments | Determinació de perills >