Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Determinació de perills

Determinació dels agents biològics, químics i físics que poden causar efectes nocius per a la salut i que poden estar presents en un determinat aliment o grup d’aliments.

Enllaç permanent: Determinació de perills - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Detergent | Glossari Manipulador d'aliments | Elaboracions calentes >