Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Empresa alimentària

Tota empresa pública o privada, amb ànim de lucre o sense, que dugui a terme qualsevol activitat relacionada amb qualsevol de les etapes de la producció, la transformació i la distribució d'aliments, incloses les empreses que elaboren pinsos.

Enllaç permanent: Empresa alimentària - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Elaboracions fredes | Glossari Manipulador d'aliments | Esterilització >