Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Esterilització

Aquest procediment aplica calor per sobre dels 100ºC durant un temps variable depenent de l’equipament utilitzat. Generalment 115 – 125ºC durant 20 seg. Aquest mètode garanteix la destrucció dels microorganismes amb espores, però la pèrdua del valor nutritiu de l’aliment pot ser important.

Enllaç permanent: Esterilització - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Empresa alimentària | Glossari Manipulador d'aliments | Etapes de producció, transformació i distribució >