Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Evaporació

Es tracta de sotmetre els aliments a temperatures elevades i convertir l’aigua continguda en vapor d’aigua, que s’elimina posteriorment

Enllaç permanent: Evaporació - Data: 2012-11-05 09:26:52


< Etapes de producció, transformació i distribució | Glossari Manipulador d'aliments | Gestió del risc >