Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Gestió del risc

Les actuacions destinades a evitar o minimitzar un risc per a la salut. Aquest procés comprèn, si cal, la selecció i l'aplicació de les mesures de prevenció i control més adequades, a més de les reglamentàries. Es tracta, en essència, de l'exercici de la potestat normativa i del control oficial, que comprèn, entre altres, la inspecció, la presa de mostres, les anàlisis de laboratori, la revisió documental i la verificació dels autocontrols.

Enllaç permanent: Gestió del risc - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Evaporació | Glossari Manipulador d'aliments | Higiene alimentària >