Glossaris

Glossaris

Glossari Manipulador d'aliments / Terme

Higiene alimentària

Conjunt de mesures necessàries per a garantir la salubritat, seguretat i qualitat dels productes alimentaris en totes les etapes de producció, transformació, condicionament, emmagatzematge, etiquetatge, transport, distribució, manipulació i venda al consumidor final.

Enllaç permanent: Higiene alimentària - Data: 2012-11-05 09:26:53


< Gestió del risc | Glossari Manipulador d'aliments | Infeccions alimentàries >